Perlembangan

 
1.1. Keahlian
* Dibuka kepada semua pelajar sekolah.
* Permohonan menjadi ahli adalah dengan cara menghadiri 
   mesyuarat agung serta membayar yuran kelab.
 
2.2. Guru Penasihat
* Guru penasihat adalah terdiri daripada sekolah ini.
* Guru penasihat mempunyai kuasa mutlak untuk merancang, 
   melaksanakam dan membatalkan sesuatu aktiviti apabila 
   difikirkan perlu;
* Setiap aktiviti mesti diketuai oleh guru penasihat.
 

3. Ahli Jawatankuasa

* Ahli adalah dihendaki menghadiri mesyuarat agung , AJK dilantik
   semasa mesyuarat agung.
* Semua ahli yang hadir atau tidak hadir (dengan alasan yang
   munasabah) boleh dicalonkan sebagai AJK Kelab.
* Pemilihan AJK adalah melalui cara pengudian.
* AJK Kecil boleh dilantik oleh guru penasihat tanpa mengadakan
   mesyuarat.
* AJK kelab hendaklah terdiri daripada:

                   ~ Pengerusi

                   ~ Timbalan Pengerusi I dan II

                   ~ Setiausaha I dan II

                   ~ Bendahari I dan II

                   ~ AJK Publisiti

                   ~ AJK Kebersihan

                   ~ AJK Peralatan

                   ~ Wakil Tingkatan

* Guru penasihat boleh menambahkan AJK jika difikirkan perlu;
* Setiap AJK yang dilantik harus bertanggungjawab dan
   menyelesaikan tugas yang dibahagikan oleh guru penasihat.
 

4. Kewangan

* Segala aktiviti yang berkaitan dengan kewangan adalah tugas
   bendahari.
* Bendahari akan menutup akaun pada akhir tahun den yuran
   adalah dijaga oleh bendahari.
* Segala pembelanjaan kelab adalah dikendali oleh bendahari dan
   penolong bendahari.

 

5. Kehadiran  / Penyertaan

* Latihan bola keranjang akan diadakan pada setiap hari sabtu
   kecuali cuti dan minggu sebelum ujian sekolah.
* Setiap ahli dan AJK adlah dikehendaki mengahadiri setiap kali
   latihan .
* Sasaran kehadiran AJK dan ahli-ahki adalah 100%.
* Sesiapa yang tidak menghadiri latihan adalah dikehendaki menulis
   surat.
 
 

6. Peraturan-peraturan

* Semua AJK adalah wajib untuk menghadiri setiap mesyuarat
* Peraturan sekolah mesti dipatuhi.
* Setiap AJK kelab adalah wajib membeli baju T kelab . Semua ahli
   adalah digalakkan.
* Bagi mesyuarat yang dijalankan pada hari persekolahan , setiap 
   ahli dan AJK adalah wajib memakai baju T sekolah. Bagi latihan
   pada hari sabtu adalah wajib memakai baju T kelab bola keranjang.
* Setiap mesyuarat harus diketuaioleh guru penasihat.
* Semua perbicaraan mesti diketuai oleh guru penasihat.
* Memastikan gelanggang bola keranjang adalah sentiasa bersih dan
   selamat.
* Kebajikan setiap ahli dan AJK mesti dijaga dan diutamakan.
* Setiap ahli mesti hormat-menghaormati dan mengelakkan
   persengketaan.
 
 

Kesimpulan

  Persatuan bola keranjang adalah dsalah satu persatuan sukan yang telah disahkan oleh sekolah. Semua pelajar yang belajar di SMK SACRED HEART mempunyai kelayakan untuk menyertai kelab ini. Terdapat sesi latihan pada setiap minggu . Sesi latihan ini bukan sahaja untuk meningkatkan prestasi antara ahli , mahupun juga bersedia untuk pertandingan kelab, persatuan, sekolah dan lain-lain. Justeru, ahli yang menyertai kelab bola keranjang akan mendapat banyak faedah dan mempunyai peluang untuk mengharumkan nama baik SMK SACRED HEART,SIBU.

“ MAJUKAN SUKAN UNTUK NEGARA ”